Λιόντος Αντώνιος

Ουρολόγος Λιβαδειά

Γίνεται εκτίμηση της ποιότητας ούρησης μέσω ειδικής συσκευής ουρομετρίας