Λιόντος Αντώνιος

Ουρολόγος Λιβαδειά

Διενέργεια βιοψίας προστάτη σε συνεργασία με εξειδικευμένο στις βιοψίες συνάδελφο Ουρολόγο στο ιδιωτικό Ιατρείο στην Αθήνα, όπου υπάρχει συσκευή υπερήχου κατάλληλη για βιοψίες. Αναλαμβάνουμε και τις αποστολές της ιστολογικής εξέτασης σε ιδιωτικό παθολογοανατομικό κέντρο