Λιόντος Αντώνιος

Ουρολόγος Λιβαδειά

Συνεργασία με κέντρα που διαθέτουν συσκευή κρουστικών κυμάτων για την θεραπεία της στυτικής δυσλειτουργίας.Μέσω της συνεργασίας γίνονται ειδικά οικονομικά πακέτα