Λιόντος Αντώνιος

Ουρολόγος Λιβαδειά

Ο ιατρός πραγματοποιεί επισκέψεις κατ’οίκον για τοποθέτηση-αλλαγή ουροκαθετήρα , υπερηχογράφημα με φορητό υπέρηχο και ενεσοθεραπεία σε ασθενείς που δεν μπορούν να μετακινηθούν