Λιόντος Αντώνιος

Ουρολόγος Λιβαδειά

Στο ιατρείο γίνεται πλήρης υπερηχογράφημα νεφρών-ουροδόχου κύστης-προστάτη καθώς και έγχρωμος υπέρηχος όρχεων