Λιόντος Αντώνιος

Ουρολόγος Λιβαδειά

Στο ιατρείο γίνεται κυστεοσκόπηση με ΕΥΚΑΜΠΤΟ και ΆΚΑΜΠΤΟ κυστεοσκόπιο σε ασθενείς με αιματουρία, ακράτεια, υπερπλασία προστάτη, υποτροπιάζουσες ουρολοιμώξεις και στο πλαίσιο της μετεγχειρητικής παρακολούθησης.