Λιόντος Αντώνιος

Ουρολόγος Λιβαδειά

Διάγνωση-κλινική εκτίμηση-αντιμετώπιση και μετεγχειρητική παρακαλούθηση ασθενών με όγκους νεφρών-ουροδόχου κύστης-προστάτη-πέους-όρχεων.