Λιόντος Αντώνιος

Ουρολόγος Λιβαδειά

Γίνεται υπερηχογράφημα για εκτίμηση της διάγνωσης της λιθίασης καθώς και αντιμετώπιση κολικού νεφρού.